Telefon: +385 (0) 42 623-829  |  E-mail: [email protected]

Radno vrijeme: Pon-Pet, 05:30 - 16:30

Program engleskog jezika

Namijenjen je djeci iznad četvrte godine života. Odgojno-obrazovni rad odvija se u dvije odgojne skupine s najviše 15-ero djece po skupini, a provodi ga škola stranih jezika KEZELE iz Varaždina.

Cilj programa:
Cilj i svrha učenja i poučavanja engleskog jezika jest razvoj komunikacijske i međukulturalne kompetencije. Ono je usmjereno na razvijanje interesa i motiviranje djece za ovladavanje jezikom što doprinosi njihovom osobnom i društvenom razvoju.

Zagrebačka 22 a, 42222 Ljubešćica
OIB: 29715284427

Telefon: +385 (0) 42 623-829
E-mail: [email protected]

Radno vrijeme:
Radnim danom od 05:30 do 16:30
Vikendom i praznicima - zatvoreno