Telefon: +385 (0) 42 623-829  |  E-mail: [email protected]

Radno vrijeme: Pon-Pet, 05:30 - 16:30

Program predškole

Namijenjen je djeci koja nisu obuhvaćena nijednim oblikom redovnog programa vrtića, a u godini su prije polaska u osnovnu školu.

Ovim programom zadovoljavaju se jedinstvene potrebe i prava svakog djeteta s naglaskom na suvremeno shvaćanje djeteta i procesa njegovog ranog odgoja i obrazovanja, na osiguravanju kontinuiteta u odgoju i obrazovanju djece i povezivanju dvaju dijelova sustava da bi se osigurao svakom pojedinom djetetu primjeren proces izgradnje kompetentnog i odgovornog čovjeka.

Ciljevi programa:

  • poticanje cjelovitog razvoja, odgoja i učenja djece te osiguravanje primjerenih kompetencija djece usklađenih s individualnim potrebama djece
  • osigurati optimalne uvjete za razvoj i unapređenje vještina, navika i kompetencija te stjecanje spoznaja i zadovoljavanje interesa koji će pomoći djetetu u prilagodbi na nove izazove u školskom okruženju
  • osigurati okruženje u kojem će dijete u godini pred polazak u školu maksimalno razviti sve svoje osobne potencijale, zadovoljiti aktualne interese i steći znanja, vještine i navike koje će mu omogućiti uspješnu prilagodbu na nove uvjete rasta i razvoja
  • osvješćivati kod djece važnost obiteljskog i institucionalnog okruženja za njihov život, učenje i odgoj

Zagrebačka 22 a, 42222 Ljubešćica
OIB: 29715284427

Telefon: +385 (0) 42 623-829
E-mail: [email protected]

Radno vrijeme:
Radnim danom od 05:30 do 16:30
Vikendom i praznicima - zatvoreno